na vrh

Sigurnosna vrata

Vrata » Sigurnosna vrata

SIGURNOSNA VRATA ZA BEZBEDNOST DOMA

Sigurnosna vrata spadaju takođe u stolariju i po izgledu se skoro i ne razlikuju od običnih vrata. Sigurnosna vrata se proizvode delom od istog materijala kao i klasična PVC vrata s tim što se dogradnjom određenih elemenata u proizvodnji sigurnosna vrata ojačavaju šinama i čeličnim kosturima.

Brave i način zaključavanja su u popunosti drugačiji nego kod klasičnih vrata, a posebno moramo naglasiti i drugačiji način montaže i funkcionisanja.

Dodavanjem ojačanja radi podizanja bezbednosti i otpornosti na provale, sigurnosna vrata dobijaju na težini i mogu biti čak i nekoliko puta teža od običnih.

Sve ove činjenice se moraju uzeti u obzir pri izboru odgovarajućih sigurnosnih vrata, kako zbog bezbednosti, tako i zbog mogućnosti ugradnje.

Sigurnosna vrata Požarevac - Svetlost Produkt

IZBOR SIGURNOSNIH VRATA

Sigurnosna vrata se mogu birati u skladu sa ponuđenim dimenzijama i bojama iz kataloga, ili se može naručiti proizvodnja vrata po dimenzijama naručioca. Na fotografijama sa desne strane predstavili smo samo neke od modela, a za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate pomoću podataka na KONTAKT stranici.

Sigurnosna vrata Požarevac - uvoz i prodaja Svetlost Produkt